Producent

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.falownik.sklep.pl.

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma : "E-AUTOMATYKA 75-833 Koszalin , ul Lutyków 22/3 , " .
3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz
sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta
bankowego.
7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres
biuro@falownik.sklep.pl lub listem poleconym na adres: E-AUTOMATYKA, ul. Lutyków 22/3, 75-833 Koszalin

E-AUTOMATYKA - FALOWNIKI © 2020